Home

Deze site is voortdurend in ontwikkeling, begonnen op 29 maart 2013.

Anja Strik heet je welkom bij
De Herberg van het Zesde Geluk

Deze website is bedoeld als een herberg en vrijplaats voor mijn gedachtegoed om dit te delen met eenieder die geen woord gelooft van wat ik zeg en er desalniettemin belangstelling voor heeft, omdat het iets eigens in haar wakker roept dat zij als een liefdevolle verrijking ervaart. Misschien is enige tijd kauwen op een tekst of deze herkauwen nodig om daartoe te komen.
Mijn intentie hierbij is dat zelfexpressie en herkenning van de expressie van een ander, innerlijk ruimte kan scheppen om op adem te komen. Het hart lucht op, de ziel laaft zich aan inspiratie, de tocht in het leven van alle dag kan worden vervolgd.

Wie ben ik?

Een antwoord op de vraag die het leven stelt
De vraag zelf
De steller
voor meer over mij

Niets nieuws onder de zon

De Herberg van het Zesde Geluk is ’n herberg zoals er vele zijn, een tijdelijke verblijfplaats voor de geest, verbeelding van een geleefd moment. Het moment is voorbij. In de verbeelding klinkt het na als herinnering. Een herinnering die het vertrouwen wakker houdt dat in alles wat op mijn pad komt, leven te ontdekken valt. Het ontdekken van leven in ieder moment, is wat in mijn hart een stille vreugde wekt. In alles; zowel in een lach als een traan, zowel in schijnbare voor- als tegenspoed. Niets laat het leven onberoerd.

Waarom Het Zesde Geluk? Zie hier.

Het Zesde Geluk symboliseert voor mij de bereidheid om het leven zoals het op mij toekomt, te verwelkomen. Ik kan er ruimte voor vrij maken, ik kan het inoefenen, herinneren én wanneer de bereidheid er is, ervaar ik het als een geschenk, als genade. Ontvankelijkheid voor het leven kan ik niet afdwingen door een wilsbesluit. Het is een geluk dat mij toevalt. Het gebeurt,- zo lijkt het wel -, ondanks mijzelf én het nodigt mij uit mij ertoe te bekennen, het mij te herinneren, in te oefenen, uit te zingen en op te staan wanneer de zon schijnt voor een nieuwe dag.

Naakte ontmoeting

Ik voel dat ik leef
als ik uitdrukking geef
aan het leven
zoals het in mij beweegt.

Het is heel intiem
te vertolken mijn ziel en zaligheid
wat mij tot vrede stemt
én wat mij spijt.

Niets wil het Leven verhullen;
angst, pijn, schoonheid en vreugd,
vanuit de toppen van mijn longen
wil het door mij worden bezongen.
Die erkenning doet het Leven deugd.

Het is als de ontmoeting
met een geliefde zo naakt
verlangend te worden aangeraakt.

Anja Strik