Hallo wereld

Pinksteren

De vuurdoop van mijn website De Herberg, vruchten van mijn geest.

Das, was eines Menschen Schatz und Weisheit ist, klingt dem andern immer wie Narrheit.

Herman Hesse

(tekst moment 16 mei 2013, laatst bewerkt 18 mei 2013)

Dankbare luisteraar

Om zinvol in het leven te staan heb ik het nodig uit te drukken wat er in mij leeft. In mijn kindertijd waren mijn ouders dankbare luisteraars. Terwijl mijn moeder met haar huishoudelijke werkzaamheden bezig was, babbelde ik er lustig op los. Mijn vader sprak ik veelal zondag ’s ochtends vroeg. Hij was dan als eerste opgestaan en zat alleen in de woonkamer met zijn voeten in een bak water en een boek op zijn schoot. We hebben ook heel wat samen al babbelend gefietst.
Ik was reuze blij toen mijn moeder een keer zei: “Anja, kun je nu even stil zijn? Ik zit vol.”
Ik realiseerde mij dat ze dus echt geluisterd had en opnam wat ik zei. En dat doet ze nog steeds. Ze is nu 85. Mijn vader is inmiddels overleden.

Gedachten waarnemen

In relatie met mijn leeftijdgenoten waren mijn betogen minder welkom. Daarin voelde ik mij eenzaam.
Voor mij was en is het praten een vorm van waarnemen van mijn gedachten en zo helder krijgen wat van waarde is. Als iemand tegen mij zei dat ik niet zoveel moest denken, was ik verbaasd. “Ik denk niet, ik neem alleen maar de gedachten waar die in mij opkomen.”
Met mijn levendige geest en sterke drang tot introspectie zowel als expressie, raakte ik vervreemd van hetgeen mensen in mijn omgeving bezig hield. Op een bepaald moment, – ik was inmiddels begin twintig -, zei mijn vader tegen mij: “Anja, wanneer je dingen die in je omgaan moet uiten en ze aan niemand kunt vertellen, schrijf ze dan op.”
Zo ben ik begonnen met schrijven zonder na te denken. Vruchten daarvan vind je op deze website.

Bekennen

Het heeft heel wat jaren van zwerven en zoeken geduurd voordat ik tot hiertoe ben gekomen. Ik voelde me jarenlang een vreemde in deze wereld. Het brak mij op.
Zo’n zes jaar geleden besloot ik de sprong te wagen en mijzelf ten volle in de wereld te zetten. Ik kon niet meer anders. Dat betekende niet menen iets groots of bijzonders te moeten doen, maar juist het nietige, het erkennen wat is.
Dat drukte ik symbolisch uit met het opzetten van een website. Deze was alleen bekend bij enkelen aan wie ik daarover had verteld. Voor mij was belangrijk dat ik mij tot mijn eigen leefwereld bekende. Geleidelijk aan vond ik herkenning en aansluiting in de wereld om mij heen. Daarvoor ging ik en ga nog door menige beproeving.
Dat lijkt misschien vreemd als je mijn teksten leest. Er is echter een verschil tussen het lezen over bevallingen en zelf een bevalling meemaken. Het weten dat al eeuwen mensen baren en geboren worden, doet niets af aan de eigen bevalling en geboorte. Het is mijn ervaring dat ook al staat de werkelijkheid in koeienletters voor mijn neus geschreven, ik zal haar niet herkennen als ik zelf niet de sprong waag in het ongewisse. Bij iedere sprong krijgen dezelfde woorden keer op keer nieuwe zeggingskracht.

Uit de kast komen

Met de huidige website De Herberg zet ik een stapje verder. Ik kom uit de kast met mijn spirituele geaardheid.
Ik deel vruchten van het bestaan op de grens van leven en dood, de vruchten van de pijn en vreugde van een gevoelig gestel en het lot of geluk te hebben om vanuit het niets steeds weer naar het leven toe te vallen.

Ik ben mijn vader dankbaar dat hij mij heeft aangemoedigd te vragen en antwoorden vanuit mijn innerlijk en mijn moeder voor haar belangstelling en vertrouwen. Dankbaar ben ik…

Ik dank Ton van Leest die deze website mogelijk heeft gemaakt en Bart Roelofs voor het logo.

Anja Strik, welcome Home