Het stroomt

Het stroomt en zoekt een bedding
voor de tocht van mijn ziel

Een herberg

Een mens kan snakken naar taal, naar woorden en beelden waarin zijn ziel zich aangesproken en in het moment geborgen weet. Dergelijke woorden vormen een bedding voor de levensstroom. Het is als de bedding van een rivier die door het stromende water wordt uitgesleten en tevens het uitstromende water geleidt. Gebed werkt als zo’n bedding.

Er zijn vele vormen waaraan de ziel op doorreis zich kan laven. Waarin zij zich te ruste legt en even geborgen weet. In de film The Inn of the Sixth Happiness is de herberg een rust- en ontmoetingsplaats voor mensen op doorreis. De reizigers laven zich aan de verhalen die de gastvrouw vertelt. Hierin vinden zij herkenning en inspiratie voor het gaan van hun levensweg. De gebeden die ik heb geschreven heb ik daarom gebundeld in een boek. Het gebedenboek is als een herberg voor de ziel.

Heb je belangstelling in dit boek, ga dan naar Het Zesde Geluk.

Waarom het Zesde Geluk?

Dat wordt door de gastvrouw als volgt toegelicht.

Er is een oud Chinees gebruik om elkaar vijf wijzen van geluk toe te wensen: voorspoed, een lang leven, gezondheid, deugdzaamheid en een vredige oude dag. Ieder mens heeft in zijn eigen hart te ontdekken wat het zesde geluk is.