Het stroomt

Het stroomt en zoekt een bedding
voor de tocht van mijn ziel

Een herberg

Een mens kan snakken naar taal, naar woorden en beelden waarin zijn ziel zich aangesproken en in het moment geborgen weet. Dergelijke woorden vormen een bedding voor de levensstroom. Het is als de bedding van een rivier die door het stromende water wordt uitgesleten en tevens het uitstromende water geleidt. Gebed werkt als zo’n bedding.

Er zijn vele vormen waaraan de ziel op doorreis zich kan laven. Waarin zij zich te ruste legt en even geborgen weet. In de film The Inn of the Sixth Happiness is de herberg een rust- en ontmoetingsplaats voor mensen op doorreis. De reizigers laven zich aan de verhalen die de gastvrouw vertelt. Hierin vinden zij herkenning en inspiratie voor het gaan van hun levensweg. De gebeden die ik heb geschreven heb ik daarom gebundeld in een boek. Het gebedenboek is als een herberg voor de ziel.

Heb je belangstelling in het proces van totstandkoming van dit boek ga dan naar Het Zesde Geluk.

Waarom het Zesde Geluk?

Dat wordt door de gastvrouw als volgt toegelicht.

Er is een oud Chinees gebruik om elkaar vijf wijzen van geluk toe te wensen: voorspoed, een lang leven, gezondheid, deugdzaamheid en een vredige oude dag. Ieder mens heeft in zijn eigen hart te ontdekken wat het zesde geluk is.

18 september 2016

Marc Chagall - Elija in de woestijn

Marc Chagall –
Elija in de woestijn

I’m not here to teach or preach
nor to wake someone else up
I’m here to be present and alive
to witness and trust my sense of being
and acknowledge my truth
in sharing one life

meer »
Mail i.h.k.v. een cursus Transforming Prayer with Mukti voorjaar 2017

Dear Mukti,

Thank you for the quietude in which you offer this course. It gives me the sense of sharing more than teaching.
Thank you for drawing a map along the line of your own experiences with prayer. The personal aspect of that gives a reference and leaves space to explore my own reality.
Thank you for honoring the authenticity of peoples experiences in the moment; no goal to reach, just acknowledging what the season calls for.
Thank you for silence.
Thank you for pointing out that one is free, free from and free to express oneself through prayer, free to receive the way reality expresses itself.

In Dutch the word for prayer is ‘gebed’. I like to associate it with a river bed. Like a river bed is formed by the flowing water, it also leads the flow of the water.

To me one aspect of prayer is like a birds song, echoing the experience of life, a loving expression. When I intend it to be an affirmation or an aid to extend certain qualities then I must be willing to get more sensitive to feel when I miss the mark. Like a musician gets more sensitive to playing out of tune.

Prayer is not a magical formula that makes things going my way. It orients me to move according to the way life flows. Pain can be a sign that the prayer ‘is working’, leading me in a certain direction, not that I’m failing. It’s a sign to trust and not to quit. It also helps refining the distinction between a prayer to get from a prayer to be, to let go of the image of a specific outcome and discover the way in which the quality of being is expressed right here, right now. Compared to the image it may seem insignificant. But am I humble enough to ‘downsize’ my self-image? It’s like I heard someone say: “I often hear people speak about the glass is half full as opposed to half empty. I say, ‘Just pour over in a smaller glass.’ ”

With love and blessings,
Anja