Surprise-Lichtfeest

eerste versie 2014, laatste bewerking 30 oktober 2017

Het sinterklaasfeest geactualiseerd, aansluitend op de geëmancipeerde en veelkleurige samenleving

Ontdek het volk van Klazen, Sienen, Pieten en Nellen met hun vorsten Klaas en Sien (Klazien), Piet en Nel (Pieternel). Zij laten zien dat in iedere mens een vorst en een ondeugd schuilt, en iemand die dienstbaar en speels door het leven gaat.

Zie hieronder een open brief aan alle kinderen, groot en klein, die enthousiast worden van een oproep een avontuur te beleven, die samen op speurtocht willen gaan om het mysterie rondom het pakjesfeest te onthullen, een fantasie over ‘Hoe de ware gedaanten van Sinterklaas en Zwarte Piet uit de kast komen’.

Mijn wens is dat mensen elkaar ontmoeten en hun creativiteit ontplooien via de dialoog en emanciperende beeldtaal. Wie durft het aan…?

Allerlei culturele disciplines kunnen samenwerken en zo maatschappelijke kruisverbanden leggen om het Surprise-Lichtfeest gestalte te geven: verhalenvertellers, stripschrijvers, kostuumontwerpers, naaiclubs, toneelgezelschappen, liedjesschrijvers, muzikanten etc. Wie durft het aan deze krachten te bundelen en een oproep te doen om ideeën in te brengen. Zo wordt het een feest van en voor iedereen en weerspiegelt het de gedachte van een werkelijke participatiemaatschappij.
Sluit dat niet prachtig aan bij de oorspronkelijke bedoeling van het ‘schoentje zetten’? Mogelijkheden te over voor wie er aan deel wil nemen; deze vernieuwing biedt kansen, sociale, culturele en commerciële.

Een traditie blijft levend als de oorspronkelijke inspiratie steeds weer geënt wordt op de cultuur en beeldtaal van de huidige tijd. Het feest heeft in de loop der tijd al een ontwikkeling doorgemaakt; deze kan zich voortzetten. Dat vraagt naast vurige inspiratie ook draagkracht, tact en doorzettingsvermogen. Daarom een oproep tot bundeling van krachten en een woord vooraf:

Voorwoord over boosheid, liefde en vuur

Zoals ik mij een scene van een film herinner over de terugkeer van Odysseus op Ithaka na jaren van omzwervingen: Odysseus laat zijn zoon Telemachos van een afstand zien hoe zijn moeder door minnaars belaagd wordt. Telemachos wordt boos en wil meteen in actie komen. Odysseus maant hem: “Boos zijn is geen kunst. Boos zijn op de juiste persoon, op de juiste wijze en op het juiste moment, dat is de kunst.”

Zo is het ook wat betreft de liefde en haar passie: Verliefd zijn is geen kunst. Je tot de liefde bekennen in het juiste verstaan, de juiste gestalte en juiste hoedanigheid, dat is de kunst.

Ergens warm voor lopen is geen kunst. Maar het vuur dat je in enthousiasme deed ontvlammen doorheen de donkere dagen brandend houden, dat is de kunst.

Daarom hier de open brief.