Het leest (doorleefd: lectio divina)

(tekst moment 25 oktober 2013, laatste bewerking 19 maart 2016)

Mij werd de vraag gesteld: ‘Wat is voor jou het meest belangrijke boek?’ Mijn antwoord in het moment: “Het leven zelf.”
In die zin heeft voor mij Lectio Divina betrekking op het lezen van de werkelijkheid van het eigen bestaan. Dat kan aan de hand van een tekst, een woord, een klank, een object, een gestalte, een gebeuren. Kan ik dit zo op mij in laten werken, het zo doorleven dat er zich iets nieuws aan mij ontvouwt, iets dat leven in mij wekt?

Opnemen, verwerken, proeven, smaken, verteren tot leven en dood één zijn / doorleven

Waarheid

Waarheid ~ Antwoord op de vraag ‘Mens waar ben je?’ ~ Hier ben ik ~ Wat is Hier? Wat is ik?

Werkelijkheid

Werkelijkheid ~ Antwoord op de vraag ‘Wat heeft werking?’ ~ Antwoord op de vraag ‘Welke werking heeft het?’

Wijsheid

Wijsheid ~ Antwoord op de vraag ‘Welke weg is mij gewezen?’ ~ In en uit ontmoeting ~ Antwoord op de vraag ‘Wat wijst mij de weg?’ ~ Stilte, Leegte, Leven

Dankbaarheid

Dankbaarheid ~ Dragen en voortbrengen van danken ~ Datgene wat zich aan je voordoet zodanig op je in laten werken dat in het hart de smaak aan danken vrijkomt ~ Antwoord vanuit het leven zelf

Antwoorden vanuit dynamisch verstaan

In de Lectio Divina, het veelvuldig en diepgaand aanwezig zijn in de verbeelde werkelijkheid, ontwikkelt de hang naar een statisch begrip zich tot openheid van leven vanuit een dynamisch verstaan.

Zie ook Lectio Divina.