State of Independence

[English translation]

(tekst moment 17 april 2013)

Het zingt in mij

Vorige week donderdag werd ik wakker zingend in mij het lied State of Independence – voor zover als ik het kende. Het bleef zich herhalen. Via YouTube heb ik daarna uitvoeringen beluisterd van Jon & Vangelis, de componisten en van Donna Summer. Toen ben ik de tekst gaan bestuderen en ik was diep geraakt. Sindsdien zingt het lied dagelijks in mij.

Lectio Divina

Met het vertalen van de tekst dook ik er nog dieper in. Zo ben ik op zoek gegaan naar de betekenis van Oroladian. Ik heb enkel zeer uiteenlopende speculaties gevonden. Dit is er één van:’ I think we can assume it is Greek. Vangelis, one of the lyricists, is Greek. Moreover, oro and ladi are both Greek roots; oro for mountain, ladi for oil. Ladia in modern Greek means a growth of olives.’
Dat bracht mij op de gedachte van Olijfberg. Via de google vertaler vond ik de volgende vertaling voor Olijfberg: Όρος των Ελαιών.

Op de Olijfberg vond de Hemelvaart van Jezus plaats. Hand. 1: 11: Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als ge Hem ten hemel hebt zien varen.

Als ik de videoclip bekijk met een uitvoering van Donna Summer dan lijkt dit nog niet zo’n vreemde associatie? In het begin zijn er flitsen van afbeeldingen van een fries boven de toegang tot een kerk, met een afbeelding van Jezus zittend op een troon en zijn discipelen aan weerszijden geknield in aanbidding. Deze beeltenis wordt verderop in de clip nogmaals getoond.

Dit alles nodigt mij uit de clip ook dieper tot mij door te laten dringen; mensen, mensenmassa, ritselende bladeren aan bomen, de zon die door de bladeren heen schijnt, zee en een waterloopje, armgebaren, kleding, in het laatste beeld de zon over de scheidslijn van zee en land zien schijnen.
Mensen als bladeren die aan bomen ritselen. Het licht dat door alles en iedereen heen schijnt. Een mensenleven verbonden met de oceaan (I do know how I survive, I do know why I’m alive) en als een stroompje geleid…
Ik laat liever de beelden voor zich spreken.

De ommegang die ik met het lied heb gemaakt is als een lectio divina.

Hierbij de liedtekst.
Uitvoeringen:
Jon & Vangelis
Donna Summer
In de versie van Donna Summer zoals op onderstaande clip gezongen, is het tweede couplet weggegelaten. Ik verwijs naar deze video vanwege de beeldtaal.

Steeds, steeds weer, wordt gezegd
we zullen horen, we zullen zien
alles in Zijn wijsheid zien, horen…

 

meer »
(aanvulling 9 augustus 2013)

Wat heeft je zo getroffen in de tekst?

Deze vraag van Hilma Witkamp was voor mij een uitnodiging om me opnieuw hierop te bezinnen. Wat laat zich onder woorden brengen?
In reactie op mijn antwoord laat Hilma mij weten: “Nu ik het lied opnieuw beluister en de tekst lees, neem ik er meer van in me op en krijgt het meer leven in me… Het lied lijkt me een ode aan onze oorsprong en bestemming. Is liefdeslied en Liefdeslied. … Plaats je je tekst van wat je schrijft ook op je website? Lijkt me een waardevolle aanvulling.”

Bij deze (tekst moment 8 augustus 2013):

Het lied State of Independence, ‘mysterieus’, zeg je. Je vraagt wat mij zo in de tekst getroffen heeft.
Hmmm, als ik de tekst lees, ervaar ik weer die warme gloed van binnen. Ik lees het als een mystieke tekst, dus zeker ‘mysterieus’. Voor mij klinkt hierin het appel om mij toe te vertrouwen aan de grondtoon van puur leven, aan dat wat vooraf gaat aan ‘de naam’ die eraan gegeven is. Daarin ligt de ervaring van het leven als allesomvattend liefdesspel. In een flits hiervan doordrongen, licht het besef op in wezen onafhankelijk te zijn van alle vorm. Zijnde in de vorm groeit het verlangen tot ontmoeting of vereniging met de bestaansgrond, tot puur zijn en de bereidheid hiertoe aangeraakt te worden. Wetende dat het ik dit eenzijdig niet kan bewerkstelligen, klinkt de oproep ‘bring me to… and I will bring you…’ en ‘bring to me, you to meet me here’. Werkelijk thuis zijn, is met lichaam en ziel de ‘ander’ toegewijd zijn. De ‘you’ (de ander) is dat wat zich een naam gegeven heeft en daarmee een ‘I’ geworden is. De ‘you’ en de ‘I’ zijn in wezen één, enkel onderscheiden in het verlangen te leven en lief te hebben (‘may I live, may I love’). Het eerste couplet is een scheppingsverhaal. (vergelijk Johannes 1:1-4) Het vervolg verwoordt het herinneren van de bestaansgrond en het vertrouwen in deze wijsheid te leven.
Krachtig klinkt voor mij ‘be the sound of higher love today’.

Een tekst als deze ondersteunt mij in het toevertrouwen aan het leven van het niet-weten en aan wat ik als liefdevol ervaar in plaats van mij vast te klampen aan schijnzekerheden, formaliteiten (vorm), het recht of rechtvaardiging niet te baseren op wetten en regels, maar op wat ik in het moment werkelijk als leven gevend ervaar. Daarbij gaat het leven gevende voorbij aan de vorm. Het vraagt om de bereidheid te sterven (aan de vorm).
Daarin ligt voor mij de link met de symboliek van het verhaal van Jezus-Christus en het gebeuren op de Olijfberg.

Yes, I do know how I survive
yes, I do know why I’m alive
to love and be with you
day by day by day by day

‘Love and be with you’ is vormloos. Het gaat voorbij aan de schijnbare dood. Het gaat door de dood heen. ‘In Uw Handen beveel ik mijn geest.’

Aanhakend bij het verhaaltje van de tenen dat je zo aanspreekt (De mens maakte een rondedans); de ‘state of independence’ is als de volledige toewijding van ‘de grote teen’ aan het hart. Zelfstandig is, in verbondenheid je eigenheid leven als stromende werkelijkheid.

Heb je in De Herberg ook bestudeerd wat ik schrijf onder In Gods naam! Mens, wie ben je? ? Dat sluit mooi aan bij mijn beschouwing van de liedtekst.

Dank je voor je vraag als uitnodiging om me er nog eens op te bezinnen en nu concreet onder woorden te brengen wat de tekst bij mij oproept. Daarmee is niet gezegd dat dit de betekenis van de tekst is of dat de schrijvers het zo bedoelen. Het ‘mysterie’ rond de tekst, het ontbreken van een verklaring, de stilte van het niet-weten, laat ruimte om bij mijzelf te raden te gaan en te luisteren naar wat in het hart klinkt. Het is meer dan waar ik woorden aan heb gegeven.
Heeft het voor jou betekenis wat ik schrijf?

-o-o-o-

Versie inclusief tweede couplet.

Siamese, Indonese, to Tibet treat the life
as a game, if you please (hey)
coming up Caribee such a freedom
derives from a meditative state
movin’ on, believe that’s it, call it magic
third world, it is, I only guessed it