Het zingt (liederen)

[English translation in pfd]

Liederen

De teksten van de liederen die ik geschreven heb, drukken uit hoe ik op het moment van de totstandkoming ervan in het leven stond of hoe het leven mij beroerde. Ik ervaar dat het leven blijft stromen als ik er uitdrukking aan geef. Het lijkt dat de teksten in deze zin niet alleen voor mij van betekenis zijn. Mensen worden er door geraakt.

Het ontstaan van de liederen

In 1996, als uitvloeisel van het vrij experimenteren met klanken naar aanleiding van een workshop stemvorming bij Daniëlle de Moor, kwamen er aanvankelijk spontaan liederen bij mij op. De teksten heb ik uitgewerkt en opgeschreven. De melodieën bleven mij bij. Dit was iets waarover ik mij zeer verbaasde aangezien ik geen geschoolde componist of zangeres ben.

Bij gelegenheid heb ik weleens voor anderen enkele liederen gezongen. Zo ook toen ik in 2004 in contact kwam met Henri Doeleman. Letterlijk en figuurlijk zijn toen de liederen uit mijn bureaulade gekomen. Na wat experimenteren zijn we samen een project gestart met als doel de liederen door mij gezongen en met arrangementen van Henri, op cd te zetten. Dat had heel wat voeten in aarde en nam zo zijn eigen tijd. De samenwerking was ook een stimulans om enkele onvoltooide composities af te ronden. Voor ons allebei was het een boeiend leerproces. Uiteindelijk zijn er zeven nummers opgenomen.
Jonny Arnoldi heeft mij zangles gegeven. Zij zingt ook een tweede stem bij twee nummers: Paint on a Palette en This World. Bij het laatste nummer zingt ook Henri mee.

Liedteksten en mp3-bestanden

Life (mp3)

You Wake Me (mp3)

In the Darkness of the Night (mp3)

One Step Forward (mp3)

I’m a River (mp3)

Paint on a Palette (mp3)

This World (mp3)

(Übersetzung ins Deutsch: Leben, Du weckst mich, In der Dunkelheit der Nacht, Ein Schritt Vorwärts, Ich bin ein Fluss, Diese Welt)

Teksten van de overige liederen

God Forbid It

Life Sucks (opname)

Role Model

World Saviour

Trust