Stille Nacht (hertaling)

Vrijelijk enigszins de thema’s van de zes coupletten volgend van de oorspronkelijk Duitstalige versie, kom ik tot deze hertaling van

Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht
Alles slaapt, d’ eenzame waakt
Puur aanwezig in ‘t Goddelijk Al
Stil vertrouwend op wat komen zal
Rust in ‘t diepe duister
Luistert naar het kind dat haar kust

Stille nacht, heilige nacht
‘t Goddelijk kind in ons lacht
Spreekt van waarheid en leven oprecht
Zo wat hindert te gaan voor ons slecht
‘t Leven voldragen maakt vrij
Zie dan, de weg dat ben jij

Stille nacht, heilige nacht
Als geschenk ben jij gedacht
Ongezien tot aanschijn gewekt
Als een twijg aan een boom gestekt
Mensenkind dat ben jij
Hoor toch, als kinderen zijn wij

Stille nacht, heilige nacht
Hier en nu oerkracht
Wat ons allen tezamen verbindt
In genade geborgen als kind
Namen aan grenzen voorbij
Als één volk op aarde zo blij

Stille nacht, heilige nacht
Sinds altijd wordt jij verwacht
Uit je woede en wanhoop bevrijd
Los van verdriet om wat je zo spijt
Vreugdevol uit liefde geven
Gunnend eenieder het leven

Stille nacht, heilige nacht
Eenvoud viert, heeft de macht
Ieder leeft zo haar eigen verhaal
Wat gekend wordt voorbij alle taal
Welk ideaal ook beleden
Luid klinkt de oproep tot vrede