Het wandelt

(bijgewerkt 13 maart 2016)

Pelgrimeren

In eigen stad

Een pelgrimage door de straten van Nijmegen, onverwacht ontsproten hieruit enkele vruchten die ik met anderen kon delen, zoals het gedicht De stad ben ik; ode aan mijzelf. Dit leidde weer tot een tekst-en-foto-expositie in museum De Stratemakerstoren. In het kader van een project van Museum Catharijneconvent heb ik over de pelgrimage enkele stukjes geschreven.

Walking the earth like brothers and sisters

(tekst 6 juli 2015)

In de zomer van 2007 ben ik begonnen met het voetje voor voetje gestalte geven aan mijn nachtelijke ingeving om alle straten van Nijmegen te lopen. Dat najaar ontdekte ik The Work van Byron Katie en nam deel aan een School for The Work in Los Angeles. Voorjaar 2008 ging ik hiervoor nog een keer naar Los Angeles. Ik was er een paar dagen voordat de school begon en stond zondag 30 maart op het strand van Santa Monica …

foto: Peter J. Alexander, Visual Journalism Student Brooks Institute St. Barbara CA

Anja Strik, vacationing from the Netherlands, pauses to take in images of wounded U.S. soldiers and Iraqi civilians at the Arlington West Memorial on the beach in Santa Monica, Calif., on Sunday, March 30, 2008. "The pictures are very emotional," Strik said. "I feel like I will cry." (Photo by Peter Alexander/Brooks Institute, ©2008)

Anja Strik, vacationing from the Netherlands, pauses to take in images of wounded U.S. soldiers and Iraqi civilians at the Arlington West Memorial on the beach in Santa Monica, Calif., on Sunday, March 30, 2008. “The pictures are very emotional,” Strik said. “I feel like I will cry.” (Photo by Peter Alexander/Brooks Institute, ©2008)

Op een van de tekstbordjes bij de kruizen, davidsterren, sikkels met ster en andere religieuze symbolen in het zand, las ik een tekst van dr. Martin Luther King jr.

We have flown the air like birds
and swum the sea like fishes
but have yet to learn the simple act
of walking the earth like brothers
(AS: and sisters)

De man aan het slot van dit filmpje, staande bij het memorial op het strand, zegt:
My advice to children: Think of another form of trying to help, because I believe that that would be the only reason you would want to join the military, is to help your parents.

Walk of Wisdom

Een initiatief in deze geest is de Walk of Wisdom zoals Damiaan Messing die vorm heeft gegeven en verder wil laten ontwikkelen. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen verwelkomt deze pelgrimsroute dan ook van harte. In zijn toespraak ter gelegenheid van de openingsceremonie van de Walk of Wisdom in de Sint Stevenskerk op zondag 21 juli 2015 zei hij zoiets als: “In deze tijd van grote tegenstellingen en spanning zijn er twee wegen om deze te overbruggen. Het is de weg van de dialoog en de weg van inkeer in jezelf.”
Ik was één van de zeventig pelgrims die die dag werden uitgezwaaid. Enkele impressies van mij kun je lezen onder dit kopje en op het blog van de WoW over de slotdag, het staartje van de tocht.

Verschillen overbruggen

Onder dit thema heb ik een oproep gedaan om met Pinksteren (2015) samen op pad te gaan over verschillende bruggen in Nijmegen. Zie verder over de tocht en de route.

Bewust zijn van eenheid in verscheidenheid roept mij op om mijn eigenheid te erkennen, er voor uit te komen en verantwoordelijkheid te nemen door verschillen te overbruggen.