Tweede Pinksterdag; stiltewandeling

Ga je mee in stilte wandelen? Laat je je inspireren?

Via bruggen van Nijmegen Dukenburg
naar de Waalkade

Voor het vijfde jaar op rij kun je met Pinksteren gezamenlijk in stilte wandelen en daarin verbondenheid ervaren, met jezelf, met elkaar, met de stad Nijmegen en via bruggen met ‘de overkant’. Deze keer op Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni. Ga je mee?

De wandeltocht is ongeveer 14 km. We starten bij busstation Nijmegen Dukenburg (reclamezuil met rondom bank); het eindpunt is het Labyrint op de Waalkade. Samenkomst 10 uur (vertrek 10.15 uur), eindtijd ongeveer 14.30 uur. Tussendoor passeren we heel wat bruggen en zijn er enkele pauze- of bezinningsmomenten. Zoals bij het kunstwerk On the road aan het Maas-Waalkanaal, en op het 20 Septemberplein waar gelegenheid is om iets ter inspiratie in te brengen: een lied, gedicht, dans… of toeschouwer zijn. We lopen langs de dichtregels op de Lentse Warande. Voor wie trappenlopen geen optie is, is er een alternatieve route.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Meld je via Contact.

Overbruggen / Teersdijk, foto: Piet Thissen

Klik hier voor de routebeschrijving. Zie variatie bij punt 14.

Laat je je inspireren door het samen op weg zijn, de verbinding in de stilte?
Pinksteren nodigt uit om gezamenlijk te vieren dat in de stilte ieder op zijn/haar eigen wijze wordt aangesproken.

In het leven worden voortdurend gebaande wegen doorbroken en ontstaan nieuwe verbindingen. De verbeelding spiegelt wat voorbij is en wat mogelijk in het verschiet ligt. Stilte biedt ruimte om op adem te komen en je eigen weg te verkennen.

Onderweg komen we een kunstwerk tegen dat dit treffend uitbeeldt. Mocht je de wandeling vanuit deze gedachte een tastbare impuls willen geven, dan kun je een lint van papier of stof meenemen (milieuvriendelijk) en aan dit kunstwerk vastbinden. Desgewenst kun je er iets op schrijven of tekenen wat jou tot inspiratie dient.

Aan de Westkanaaldijk staat het kunstwerk On the road (aan de overzijde van het kanaal staat zijn pendant). Het markeert de plek waar het Maas-Waalkanaal de Dorpstraat van het voormalige dorp Neerbosch heeft doorbroken.
Met toestemming van de kunstenaar Rob Sweere kan wie wil er een lint aanhangen. Zoals afgesproken worden de linten in de loop van de week verwijderd.

In stilte verbonden, gelegenheid voor inspiratie

Ga je mee?
Tot ziens!