Het vertelt (verhalen)

(tekst moment 18 mei 2013)

Het schrijft

Het schrijven zonder nadenken waarmee ik bewust rond 1984 was begonnen, leverde heel wat vellen ‘onzin’ op. Tussen al die onzin glinsterden af en toe enkele pareltjes. Ongecensureerd noteerde ik wat er in mij opkwam. Soms was de pen sneller dan mijn bewustzijn. Zo schreven zich korte verhaaltjes.
De stijl ervan is eenvoudig en doet archaïsch aan. Ik laat ze voor wat ze zijn. Vanwege de zeggingskracht die ze voor mij hebben, dienen ze mij regelmatig tot leidraad en bemoediging.

De verhaaltjes die ik in die periode schreef heb ik samen met Rik Jaspers in 2005 en 2006 geredigeerd. Ik geef ze hier weer in de volgorde waarin ze zijn ontstaan.

 1. Bloem
 2. Laat los! Het leven lacht je toe
 3. Een gefrustreerde bal
 4. Het kannibaaltje
 5. De waterlelie
 6. Grote kleine mens
 7. De boom des levens
 8. Het is allemaal lucht en najagen van wind
 9. Een koekje van eigen deeg
 10. De vlieger
 11. (niet) Echt verbonden
 12. Op weg
 13. Voor zoete koek slikken
 14. Er was eens
 15. De veerman
 16. En God zag dat het goed was
 17. De mens maakte een rondedans
 18. In den beginne was het Woord
 19. De kleine prins
 20. Op zoek naar het zegel

Hieronder enkele verhaaltjes die veel later zijn geschreven. De verhaaltjes 2 en 3 zijn geïnspireerd door bestaande verhalen.

 1. Jesse waar ben je?
 2. Drie kaarsen en het duister … een zucht
 3. De steenhouwers