IK en JIJ

Ich

Im Grunde sind wir alle Dichter.
Dichtung, die Krone unseres Wortschatzes,
nach der jeder auf seine Weise zu greifen vermag.
Dichten mit Worten, Farben, Tönen, aus Liebe.

Christus: Dichtung der Dichtung,
aber wir leben in einer Welt, die nicht von einem für alle gedichtet werden kann.
Dichter, Inspiration für (den) einzelnen, das eigene Leben selbst zu dichten.
Dichtungen in der Anonymität, Namenlosigkeit nach außen, Selbst-Bestimmung nach innen.

Dichtungen, Dichtung, dichten,
dicht
dich
ich

Francisco Tanzer

(hierop geïnspireerd, Anja Strik)

Muze

In wezen zijn wij allen musici.
Muziek, de kroon op onze eigen klank,
waarnaar ieder op zijn eigen wijze tracht te reiken.
Musiceren met klanken, kleuren en woorden, uit liefde.

De Naam jou heilig, vertolkt hét ultieme muziek­stuk
en wij leven in een wereld die niet door één voor allen vertolkt kan worden.
Musicus, inspiratie voor de enkeling om het eigen leven zelf te vertolken.
Musiceren in de anonimiteit, naamloos naar buiten, zelfverwerkelijking naar binnen.

Muziekstuk, muziek, musiceren,
muze
in jou
in mij

(hierop geïnspireerd, Anja Strik)

I am

Essentially we are all dancers.
Dancing, the crown of us being moved,
to which we all try to reach out in our own way.
Dancing through movement, words, colour and sound, with love.

The Name sacred to you, is the dance of all dances
and we live in a world in which all have to find their own unique dance.
Dancer, inspiration for the individual, to dance their own being.
Dancing in anonymity, nameless outside, self-fulfilment inside.

Dancer, dance, dancing,
this, that
you
I

(hierop geïnspireerd, Anja Strik, 13 september 2014,
ter gelegenheid van 20-jaar Sweat Your Prayers in Nijmegen, met dank aan
Gabriëla van Dillen voor het scheppen van ruimte voor ieders eigen dans)

Ik ben

In wezen zijn we allen dansers.
Dans, het ultieme bewogen zijn,
waarnaar ieder op zijn eigen wijze tracht te reiken.
Dansen door beweging, woorden, kleuren en klanken, uit liefde.

Vanuit je wezen bewogen zijn, is de dans der dansen.
We leven in een wereld die niet door één voor allen gedanst kan worden.
Danser, inspiratie voor de enkeling om het eigen leven zelf te dansen.
Dansen in anonimiteit, naamloos naar buiten, zelfverwerkelijking naar binnen.

Danser, dans, dansen,
dit hier, dat daar
door jou
door
mij

(Zie onderaan de pagina ‘Het stroomt’ de bewerking Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven)