Spiritualiteit

(tekst moment december 2002)

Spiritueel leven, een spirituele levenshouding:

trachten uitdrukking te geven aan de poging en worsteling om in het reine te komen met het leven zoals het is.

Niet de antwoorden op de levensvragen zijn tekenend voor de spirituele levenshouding, maar het stellen van de vragen, het worstelen ermee, het antwoorden.