In Gods Naam! Mens, wie ben je?

Hoe het leven zich verdicht
In de verdichting het leven herkennen

(tekst moment 9 december 2012, bewerking 25 oktober 2013)

Beleving van leven als alles omvattend Zijn

Ik en Jij verweven

Beleving van leven als alles omvattend Zijn
Besef van Ik ben
Ik ben die ben

Ik en Jij onderscheiden

Toezegging Ik zal er zijn
Ik wees er voor jou
Uitroep Wees er (voor mij)
Presentstelling / naamgeving Wezer (JHWH aldus vertaald door
Kees Waaijman)
Gepersonifieerd (God als) Moeder, Vader

Ik en Jij gescheiden

Bevel Wet / slijp je aan het beeld
van goed en fout
Verdichting Verweesd, zielloos weten
Verzelfstandiging Maskers en idolen / afgoden

 

Beleving van leven als alles doordringende Bewogenheid

Ik en Jij verweven

Beleving van leven als alles doordringende Bewogenheid
Besef van Bewogen zijn
Er is werking

Ik en Jij onderscheiden

Toezegging Ik beweeg jou
Ik breng jou in beweging
Uitroep Uw Wil geschiede
Follow the simple directions (Byron Katie)
Wijs mij de weg
Presentstelling / naamgeving Werkelijkheid, de Weg
Gepersonifieerd (God als) Schepper

Ik en Jij gescheiden

Bevel Beweeg naar de wet van goed en fout
van straffen en belonen
Verdichting Hebzuchtige controle
Verzelfstandiging Ondergeschikte, onderdaan, knecht en
(God als) Baas, Heer(ser), dictator

(aanvulling tekst moment 27 juli 2013, bewerking 10 augustus 2013)

Beleving van leven als Zien en Gezien zijn

Ik en Jij verweven

Beleving van leven als Zien en Gezien zijn
Besef van Het zich waarnemende bewustzijn

Ik en Jij onderscheiden

Toezegging Ik zie jou
Ik waak over je
Uitroep Waak over mij
Presentstelling / naamgeving Aanwezige getuige, Alziend oog
Gepersonifieerd (God als) Minnaar, Minnares

Ik en Jij gescheiden

Bevel Kijk uit / Kijk mij aan / Kijk op naar mij
Verdichting Al dan niet aanzien hebben
Verzelfstandiging Loser, Verlorene (daar was laatst een meisje loos), Verdwaalde en
Big Brother is watching you

Herkennen van het leven in Gods Naam.