Waarom Het Zesde Geluk?

De Herberg van Het Zesde Geluk

Uit de film The Inn of the Sixth Happiness:
Er is een oud Chinees gebruik om elkaar vijf wijzen van geluk toe te wensen: voorspoed, een lang leven, gezondheid, deugdzaamheid en een vredige oude dag. Ieder mens heeft in zijn eigen hart te ontdekken wat het zesde geluk is.
De herberg van Het Zesde Geluk is een rust- en ontmoetingsplaats voor mensen op doorreis, waar men zich tevens laaft aan de verhalen die verteld worden.
Voor verdere toelichting zie Het stroomt.

Op deze wijze breng ik Het Zesde Geluk tot uitdrukking.

Mens-zijn is een herberg

Rumi (Jalal ad-Din Muhammad Rumi)

Mens-zijn is een herberg,
Elke ochtend arriveert er een ander,
Een vreugde, een depressie, een laagheid,
Een moment van bewustzijn daagt op
Als een onverwachte bezoeker.

Verwelkom en vermaak ze allen!
Behandel iedere gast met eerbied,
Al is het een schare verdriet
Die je huis heftig
Van zijn meubilair ontdoet.

Misschien ruimen ze je huis leeg
Voor een nieuwe verrukking,
De donkere gedachte,
De schaamte,
De boosaardigheid…

Treedt ze met een lach, bij de deur, tegemoet
En noodt ze binnen.
Wees dankbaar voor wie er komt;
Ieder van hen is immers gezonden
Als een leidsman (vrouwe)
Van boven